OVER ONS

Het kleine zaadje groeide uit tot een grote boom!

De voorbije vier eeuwen waren de Zusters van Sint-Jozef actief in het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en pastorale activiteiten. Bezield door de durf en ijver van hun stichter Jean-Pierre Médaille durfden ze het aan om landsgrenzen en zelfs oceanen over te steken.

Ze vertrokken telkens als een kleine groep, die uitgroeide tot een grote gemeenschap. Altijd vanuit de missie van hun Franse stichter: eenheid onder elkaar en met allen die zij ontmoeten. Ook in Munsterbilzen werden er vanaf 1895 zaadjes geplant. De zusters drukten er hun stempel op de ziekenverzorging, het onderwijs en de parochie.

Vandaag herleeft wat al met hun stichter begon: leken en religieuzen – ze kregen de naam De Tochtgenoten – werken intens samen en dragen de waarden en spiritualiteit van de Zusters van Sint-Jozef verder uit. In deze belevingstentoonstelling komen geschiedenis, heden en toekomst dan ook prachtig samen.

SPIRITUALITEIT

Gegrepen door Christus, krijgen de zusters durf en ijver om door te zetten en mannen en vrouwen van hun tijd te ontmoeten. 

Hun leven vanuit het Evangelie vindt haar oorsprong in de ervaring die ze hebben omdat God hen roept.

In hun apostolische dienst, zoeken zij hoe ze de vraag van hun stichter in praktijk kunnen omzetten: 

«werken aan de eenheid tussen mensen en met God»

EN

«het leven dat ze van Hem kregen, delen met anderen»

Temeer nodigt Pater Médaille de zusters van Sint-Jozef uit om een leven onderling en met «hun lieve naaste» te beleven

  • Onthaal
  • Hartelijke liefde 
  • Eenvoud
  • Beschikbaarheid

naar het voorbeeld van St Jozef, van wie ze de naam dragen.

ENGAGEMENT

Geboren uit het verlangen van God, geboren uit het verlangen van zeven vrome mensen, werd de congregatie van de Zusters van Sint-Jozef gesticht in 1650 in Clermont-Ferrand. Vanuit verschillende actievelden die inspeelden op de plaatselijke behoeften, werden de zusters pioniers van een gedegen geestelijke gezondheidszorg en onderwijs. In de loop van vier eeuwen spreidde de congregatie zich uit over de hele wereld, met op dit moment meer dan 40.000 leden.

Verbonden met God door Zijn Woord dat hen doet leven in eenvoud en hartelijkheid, staan de zusters in dienst van elke mens. Die verbondenheid vormt de kern van hun spiritualiteit en engagement.

Vandaag zijn de Zusters van Sint-Jozef nog altijd gedreven door de Geest en blijven ze toekomstgericht werken. Ze gaan dan ook samen op weg met De Tochtgenoten, die bezield door dezelfde spiritualiteit dienstbaar in het leven staan.

INSTITUUT

De zusters zijn zich altijd al bewust geweest van hun gemeenschappelijke erfenis en blijven hun weg naar eenheid voortzetten. Dit bewustzijn nam hen de voorbije eeuwen mee in een dynamiek van almaar intenser leven. Na een jaar van bezinning, gebed en bevraging van alle zusters koos het Algemeen Kapittel van Clermont-Ferrand voor een unie, voor één congregatie.

Het decreet voor die eenmaking werd door Rome goedgekeurd op kerstdag in 1993. Het Instituut van de Zusters van Sint-Jozef was geboren. In 1997 trad ook de congregatie van Sint-Jozef van Rodez toe. Ze vormen nu één grote familie, waarvan de zusters dienstbaar zijn in België, Frankrijk, Algerije, Ivoorkust en Senegal.

De verschillende congregaties hebben zich gegroepeerd in vijf federaties over heel de wereld. Het Instituut van de Zusters van Sint-Jozef behoort tot de Franse federatie.

DE TOCHT-GENOTEN

De bijzondere spiritualiteit en het engagement van de zusters inspireert ook niet-religieuzen. Zij zijn gefascineerd door het leven dat de zusters leiden in functie van God en hun medemens. Sinds 1999 vormen zij een hechte groep die regelmatig samenkomt om te reflecteren over hedendaagse thema’s vanuit een spirituele invalshoek. Deze groep – die De Tochtgenoten heet – bestaat uit zowel leken als uit zusters.

Bij elke samenkomst komen naast het Woord van God en specifieke thema’s die verbonden zijn aan de richtlijnen en de evangelische zending, ook eigen belevingen en ervaringen aan bod. Reflectie en gebed nemen een centrale plaats in.

Al enkele malen mochten De Tochtgenoten deelnemen aan de Assemblée Internationale in Frankrijk. De Belgische deelname werd telkens warm onthaald. Op 9 maart 2018 kregen ze een eigen opdracht vanuit het centrale bestuur in Frankrijk. Zuster Marithé Astic gaf hen een uitdaging voor de toekomst: leken en religieuzen samen op weg zetten om de rijke en steeds actuele spiritualiteit op een eigentijdse manier vorm en inhoud te geven.

DE ZUSTERS VANDAAG

Vandaag wonen de zusters nog steeds tussen de mensen. Zo kunnen ze hen ontmoeten in hun dagelijkse leven en delen in hun vreugde en hun pijn. Zowel in de gemeenschappen van Munsterbilzen (Berkenzicht), Bilzen (Eik) en Hasselt als in het woon-zorgcentrum Sint-Jozef worden de zusters gezonden om door hun aanwezigheid een open huis te zijn voor jongeren, volwassenen en ouderen. Hun kernopdracht blijft om zorg te dragen voor de kwetsbare mens, de mens in nood.

Gedragen door een leven van verbondenheid met de Heer in gebed, zijn ze dankbaar om ook vandaag nog apostolisch actief te kunnen zijn. Hun partnerschap met De Tochtgenoten heeft bovendien een grote openheid bevorderd naar de wereld toe, terwijl het hen ook heeft doen loslaten. De volgende decennia zijn leken en zusters samen op weg in de geest van pater Médaille.